ЕКИП

Успехът на една организация, нейното развитие и страхотни решения се дължат на самите хора.
Гордеем се, че Spring Air Bulgaria e пълна със страстни и креативни личности, които се стремят да бъдат най-добрите в това, което правят.

Запознайте се с някои от тях!
Йорданка Стоянова - Шкодрова
Йорданка Стоянова - ШкодроваУправител
Емил Шкодров
Емил ШкодровАдминистративен директор
Светлина Николова
Светлина НиколоваТърговски директор
Жанета Иванова
Жанета ИвановаМаркетинг и реклама
Ани Тимонова
Ани ТимоноваОфис сътрудник
Тенчо Гошев
Тенчо Гошев Търговски представител, Област София
Лазар Лазаров
Лазар Лазаров Търговски представител, Северозападна България
Диан Тончев
Диан ТончевТърговски представител, Централна Северна България
Теодор Димитров
Теодор ДимитровТърговски представител, област Смолян
Даниел Димитров
Даниел ДимитровТърговски представител, област Пловдив
Тома Попов
Тома ПоповТърговски представител, област Пловдив
Петя Колева
Петя КолеваВръзка с клиенти
Весела Трайкова
Весела ТрайковаТърговски представител, Област София
Илиян Григоров
Илиян ГригоровТърговски представител, Област София
Владимир Печев
Владимир ПечевТърговски представител, Област Плевен, Област Ловеч
Владимир Йорданов
Владимир ЙордановТърговски представител, Североизточна България
Ивелин Иванов
Ивелин ИвановТърговски представител, Област Стара Загора
Александър Пенчев
Александър ПенчевТърговски представител, Област Пловдив
Антон Златанчев
Антон ЗлатанчевТърговски представител, Югозападна България
Павлина Стаева
Павлина СтаеваОфис сътрудник
Станислав Станев
Станислав СтаневТърговски представител, Област София
Цветомир Димитров
Цветомир ДимитровДиректни продажби, Северозападна България
 Веселин Великов
Веселин ВеликовТърговски представител, Централна Северна България
Ивелин Прашков
Ивелин ПрашковТърговски представител, Югоизточна България
Николай Димитров
Николай ДимитровТър. представител, обл. Хасково, обл. Кърджали
Стоян Кисьов
Стоян КисьовТърговски представител, Област Пловдив