ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ
промоция „Спринг ер България“ ЕООД
 

Участниците в промоцията са длъжни да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия.

Общите условия са публично оповестени и са достъпни за целия период на продължителност на Регионалната промоция на Интернет адрес: www.springair.bg

С участието си в Регионалната промоция участниците се съгласяват да не търсят отговорност от Организатора и да не предявяват претенции, свързани с размера на отстъпките.

Раздел І. Организатор на Регионалната промоция

І.1. Регионалната промоция се организира и провежда от „Спринг Ер България“ ЕООД, гр. София 1715, район в.з. „Американски колеж“, ул. „183“ № 1, наричан по-долу „Организатор“.

І.2. Организаторът на Регионалната промоция си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.springair.bg


Раздел ІІ. Територия на Регионалната промоция

ІІ.1. Регионалната промоция се организира и провежда на територията на Република България в регионите на следните населени места:

Плевен, Горна Оряховица, Левски, Перник, Банско, Гоце Делчев, Юруково, Добринище, Баня, Сатовча, Огняново, Разлог, Благоевград, Еленово, Спатово, Петрич, Симитли, Кавракирово, Кюстендил, Слокощица, Гърляно, Дупница, Село Деково, Рилски Манастир, Джерман, Паничище, Сапарева Баня, Мурсалево, Яхиново, Сандански, Кресна, Кулата, Марикостиново, Радомир, Рударци, Мрамор, Троян, Леденик, Вълчитрън, Долна Оряховица, Нови Пазар, Русе, Тръстеник, Велико Търново, Гурково, Присово, Елена, Дебелец, Палици, Бадевци, Чакали, Вонеща Вода, Пчелиново, Дрента, Килифарево, Твърдица, Конаре, Николаево, Донковци, Стара Река, Вълчовци, Долни Дъбник, Ясен, Славяново, Брест, Лясковец, Златарица, Павликени, Михалци, Градище, Емен, Дъскот, Върбовка, Бяла Черква, Горско Сливово, Бяла, Белене, Свищов, Полски Тръмбеш, Куцина, Ресен, Арбанаси, Беляковец, Габрово, Дряново, Трявна, Стойчевци, Градница, Севлиево, Ловеч, Иваново, Чифлика, Орешак, Априлци, Белиш, Балканец, Драшкова Поляна, Валевци, Добродан, Старо Село, Борима, Калейца, Горна Митрополия, Крушовене, Долна Митрополия, Брестовец, Искър, Ореховица, Стумянци, Миндя, Бели Осъм, Пчелище, Голяма Железна, Старчево, Чучулигово, Летница, Лесидрен, Нови Сат, Слънчев Бряг, Свелиево, Сухиндол, Деков, Черни Осъм, Бобов Дол

Раздел ІІІ. Продължителност на Регионалната промоция


ІІІ.1. Промоцията започва започва в 0:00 часа на 01.12.2020 г. и приключва в 23:59:59 часа на 31.01.2021  г.

 

Покупка на промоционални продукти започва в 0:00 часа на 01.12.2020 г. и приключва в 23:59:59 часа на 31.01.2021  г. или до изчерпване на наличните количества промо продукти.

 

Валидност на промо цените на стоките: започва в 0:00 часа на 01.12.2020 г. и приключва в 23:59:59 часа на 31.01.2021  г.или до изчерпване на наличните количества промо продукти.

 

Организаторът има неотменимото право да видоизмени или прекрати Регионалната промоция по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, материални злоупотреби или нарушаване на Правилата. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел ІV. Участници

ІV.1. Право да участва в Регионалната промоция имат физически лица (навършили 18 години) и юридически лица от посочените населени места, които в периода от  01.12.2020 г. до 31.01.2021 г. включително, направят покупка на продукти от групите:

АЕРО пълнител 1000 мл.

АЕРО пълнител 500 мл.

Спрей аром. 250 мл

Спрей текстил US 500 мл

Спрей текстил US 200 мл

Спрей текстил US 50 мл

Спрей против летящи насекоми

Спа спрей за релакс

Неутрализатор Airguard

Консерви аром.

Лосион

Спрей текстил US 5 л

 

Раздел V. Механизъм за провеждане на Регионалната промоция

Регионалната промоция дава възможност за Участниците в нея при запикуване на продукт от посочените в т.IV.1. групи артикули през периода на промоцията - да получат последваща смяна на тези или други артикули от същата продуктова група без заплащане.

Раздел VI. Промоционални продукти и цени по Регионалната промоция.

Промоционалните цени на включените в Регионалната промоция продукти са валидни от 01.12.2020 г. до 31.01.2021  г.(включително) или до изчерпване на количествата.

Промоционален продукт може да бъде закупен от съответния търговски представител или офис и в случай, че има наличност.

Пълно описание на промоционалните продукти и могат да бъдат намерени на www.springair.bg

Количествата промоционални продукти са ограничени. От всеки търговски представител или офис на Организатора, може да бъде получена информация от кои промоционални продукти има в наличност в момента.

В случай, че за времето на Регионалната промоция се изчерпа наличността на който и да е от промо продуктите, Организаторът си запазва правото да продължи Регионалната промоция с наличните промо продукти, в рамките на посочения период.

В случай, че в момента на изпълване на условията за участие и покупката на промо продукт, количествата на някой от видовете промо продукти на дадения търговски представител или офис, участникът има право да закупи един промо продукт от другите налични видове промо продукти по свой избор. В случай, че в момента на изпълване на условията за участие и покупката на промо продукт, е наличен само един вид промо продукт, участникът има право при желание от негова страна да закупи един промо продукт от наличния вид.

Преди извършване на покупката участникът има право да се осведоми за наличните видове промо продукти.

Всички обявени цени на промоционалните продукти са с ДДС.

Участниците в Регионалната промоция имат право да закупуват промо продуктите и на редовна цена.

Раздел VІI. Права и задължения на Организатора

VІІ. Организаторът „Спринг ер България“ ЕООД запазва правото си да променя едностранно Условията на Регионалната промоция. Обект на промяна могат да бъдат всички условия на Регионалната промоция и механизма на Регионалната промоция, като: условия за вземане на участие, промоционалните продукти, периода на Регионалната промоция, размера на отстъпките и други. Всички промени ще бъдат публикувани на уебсайта на компанията www.springair.bg

Организаторът има неотменимото право да видоизмени или прекрати Регионалната промоция по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, материални злоупотреби или нарушаване на Правилата. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

 

Раздел VІІI: Прекратяване на Регионалната промоция

VIІІ. Организаторът има неотменимото право да прекрати Регионалната промоция по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел І. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

Раздел IX: Съдебни спорове

 

IХ.1. Всички спорове между Организатора на Регионалната промоция и участниците в същата се решават по взаимно съгласие и договорка. При невъзможност за постигане на такова съгласие, спорът се решава от компетентния съд в гр. София.

 

Настоящите Общи условия са достъпни на Интернет адрес www.springair.bg  за периода на Регионалната промоция.

Участвайки в тази Програма, участниците декларират и се съгласяват, че са запознати с настоящите Общи условия и са съгласни да спазват техните разпоредби.